Слово из 4 букв, четвертая Г

ашуг брег бриг визг вмиг враг гонг грог дерг долг донг друг дрыг итог ичиг круг лязг мозг морг ожог омег очаг плуг прыг ранг ринг сбег слог смог снег стог стяг торг трог тунг убег утюг учуг фанг флаг шлаг шмыг штаг

Лучше выбрать: